baner galerie jiri putna
 


Galerie Jiří Putna

Sídlo galerie:
Luční 54
616 00 Brno
Česká republika

Elektronická adresa:
jiri.putna@centrum.cz

Otevírací doba:
Není pevně stanovena. Doporučujeme Vám si před příchodem domluvit návštěvu na některém z následujících telefonů: +420 604 285 466. Výstavy bývají koncipované pro pohled z ulice.

Vernisáže probíhají vždy v pátek od 19:00 (pokud není uvedeno jinak).

Vstupné je zdarma.

Pokud byste si přáli zasílat informace a pozvánky na aktuální výstavy, kontaktujte nás na: honza@dopis.cz

Příští výstava

Eva Lukešová - Eva v možnostech

24. února 2017 - 28. dubna 2017

Instalační soubor pěti velkoformátových tisků digitálních fotografií.

Sochařka Eva Lukešová ve své tvorbě dlouhodobě pracuje s tematikou identity. Tato výstava prezentuje soubor fotografických portrétů soch, které kombinují vlastní podobu sochařky s podobou několika starších žen. Snahou autorky je ověřit zda-li se život může fyzicky promítnout do podoby tváře. K tomuto experimentu záměrně volí signifikantní členy lidské společnosti. V jednotlivých portrétech se tak objevují rysy jeptišky, vražedkyně, umělkyně ale i političky nebo ženy v domácnosti. Autorka ovšem záměrně nepřiřazuje k portrétům tyto „nálepky“ a nechává diváka v nejistotě.

Tuto práci lze vnímat jako osobní bilancování budoucnosti tak typické pro tzv. Generaci Y, k čemuž vybízí i kombinace s autoportrétem. Autoportrét používá podobně jako Rembrandt van Rijn, který reprezentativní funkci autoportrétu nahradil záznamem podoby malíře často v složitých životních obdobích. Rembrandt dává divákovi možnost hledat v jeho tváří životní situaci, kterou momentálně prochází. Lukešová hledá v tvářích žen determinant jejich celého života. Autorka tak používá tváře žen jako fyzické záznamové médium. V práci je zpřítomněn společenský tlak volby povolání a budoucího společenské zařazení. Záměrně odděluje jednotlivé kategorie a prezentuje je jako nepřestupné. Portréty tak můžeme vnímat jakožto portrét jedné osoby, která v určité konkrétní chvíli změnila svou budoucnost např. volbou povolání nebo mateřstvím. V tvorbě autorky se již v minulosti objevuje snaha o vcítění se do jiné osoby. Její předchozí dílo Já, imigrantka je sochařskou interpretací vlastní podoby v dětství, kombinované s podobou dětských imigrantů. Medium fotografie používá autorka volně, primární pro ni zůstává sochařský základ. Kromě fotografií svou tvorbu dokumentuje pomocí videozáznamu, který zaznamenává transformaci jednotlivých portrétů. V této prácí bylo zásadní vzájemné spolupůsobení portrétů a možnost diváka je porovnat, což videozáznam nemůže nabídnout.

Šimon Kiriakovský

Eva Lukešová - Eva v možnostech

Příští výstava

Jana Schlosserová - Navzdory přírodě cítit se být tisem

2. dubna 2016 - 28. dubna 2016

Jana Schlosserová - Navzdory přírodě cítit se být tisem

Aktuální výstava

Jiří Putna - Hledá se první dáma

19. února 2016

Fotografický soubor velkoformátových suverénně pojatých portrétů v prezidentském stylu.

Jiří Putna - Hledá se první dáma

Aktuální výstava

Značka - Jiří Schlosser
6. června 2015 - 18. června 2015

Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy plastiky od Jiřího Schlossera, výjmečně v sobotu od 14:00.

www.jirischlosser.cz

Jiri Schlosser